25 Mart 2016 Cuma 17:21

 

    Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği  (VESTED) olarak 30. Olağan Genel Kurulu, Ziya Gökalp Cad. 43/1-Yenişehir-Ankara adresindeki Genel Merkezimizde aşağıdaki gündeme göre  16 Nisan 2016 Cumartesi Günü saat 10:30’da çoğunluk sağlanamadığı taktirde 24 Nisan 2016 Pazar günü Saat:10.30'da Ankara Başkent Öğretmenevinde aynı gündemle yapılacaktır.

 

              GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1.Açılış

2.Divan Kurulu Seçimi

3.Saygı duruşu  ve  İstiklal Marşı

4.Açılış Konuşmaları

5.Konukların Konuşmaları

6.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

7.Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

8. Yönetim Ve Denetleme Kurulları Raporlarının görüşülmesi

9.Yönetim Ve Denetleme Kurullarının ibrası

10.Yeni dönem tahmini Bütçe ve Aidatların görüşülmesi

11.Tüzük Değişikliği

12. Yönetim Kuruluna Yetki verilecek konuların görüşülüp karara bağlanması. (Gayrimenkul alımı, Birlik, Federasyon üyeliği, Platform çalışmaları v.s.)

13.Onur Kurulunun teşkili ve onaylanması.

14.Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek  üyelerin seçimi

15.Dilek, Temenniler ve Kapanış